Kyläkysely​​​

Koittilan seudun kyläseuran kyläkysely

Jos haluat liittyä kyläseuran jäseneksi tai osallistua muuten kylätoimintaan voit antaa tietosi toisella lomakkeella:

Kyläkyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä.